Jdi na obsah Jdi na menu
 


   Snůška

V jižních státech USA probíhá kladení vajec želv nádherných od dubna do června, během roku může jedna samička naklást až 5 snůšek vajec. Počet vajec v každé snůšce je mezi 3 - 20, čím je samička starší, tím více vajíček naklade. I hloubka jamky, do níž vejce naklade, závisí na velikosti samičky, může být 9 - 13 cm. Snůšku velkých samiček nakladenou hlouběji ohřívá slunce méně než mělké snůšky menších zvířat.

SAMIČKY NEBO SAMEČKOVÉ?
Líhnou - li se želví vejce při teplotě nad 29 stupnů C, líhnou se z nich převážně samičky, při teplotě pod 28 stupnů C tvoří většinu želvího potomstva samečkové.

                                       O vajíčku

Ve vajíčku se zárodek vyvíjí ve žloutkovém vaku. Želví vajíčka jsou zařízena na vývoj v zemní jamce, aniž by rodiče na vejcích seděli. Želví vajíčka mají pevnou vápenatou skořápku, vodní želvy mají vajíčka protáhlá, suchozemské a mořské želvy mají vajíčka kulatá. U želvího vejce, narozdíl u ptáků, není žloutek a bílek oddělený membránou. Proto hrozí, při i menší změně polohy od snesení, zahynutí zárodku.

VÝVOJ A VZHLED VAJEC PO NAKLADENÍ A V INKUBÁTORU
Několik hodin po snůšce se těžší části žloutku usadí na spodní straně. Čerstvě nakladená vejce mají bílou až krémovou barvu.

OPLOZENÁ VAJÍČKA
Po počátku inkubace se u většiny druhů želv objeví na středu skořápky vajíčka bílá skvrna nebo bílý příčný prstenec, který se postupně rozšiřuje na jeho celý povrch. Větší část vajíčka si tak stále udržuje svítivě bílou barvu.

NEOPLOZENÁ VAJÍČKA
Brzy zešednou, někdy i sama puknou vlivem nahromaděných plynů.

JE VAJÍČKO OPLOZENÉ?
O přítomnosti zárodku se lze přesvědčit opatrným prosvícením vajíčka proti světelnému zdroji - můžeme pozorovat zárodečný terčík, projevující se jako tmavá skvrna, nemo přímo tmavé embryo.

POZOR

Ale i zdánlivě neoplozená vajíčka předem nezatracujeme - nemáme-li opravdu dostatečné zkušenosti s jejich rozlišením.

Zárodek se pak v inkubátoru vyvíjí tak, že malá želvička zaujímá ve skořápce vždy polohu břichem dolů a takto se i následně klube.
 

                         Inkubátor ( LÍHEŇ )

Vzhledem k tomu, že želví vajíčka jsou opatřena tvrdou vápenatou skořápkou, nejsou tak citlivá na kolísání vlhkosti a teploty jako u některých jiných plazů.

PŘEMÍSTĚNÍ VAJÍČEK DO INKUBÁTORU
Vejce vyhrabeme z místa, kde je samička nakladla, opatně je vezmeme do ruky a v úplně stejné poloze je položíme na substrát do líhně. Nesmíme je otočit!, embrya v nich by uhynuli. Jako pomůcka nám může pomoci tečka, kterou uděláme fixou na vršku vajíček, ještě před přemístěním. I v inkubátoru musíme udržovat vajíčka ve stále stejné poloze a není možné jimi otáčet. Mohlo by totiž dojít ke změně polohy zárodku a k jeho následnému udušení.

VĚTŠÍ AKVÁRIUM ČI NÁDOBA
Malé akvárium či malou plastovou nádobku můžeme naplnit vodou s hladinou o něco větší, aby se tam mohlo položit topné tělísko, a nevykukovalo ven, a pro případ, že zapomeneme pravidelně dolévat, aby nám neprasklo, kdyby vykouklo, protože voda se bude intenzivně odpařovat! Odpařenou vodu doléváme a 1 x týdně líheň krátce vyvětráme odkrytím horní části. Voda také slouží jako nouzový zdroj vody pro vylíhlá mláďata.

TEPLOTA VODY V LÍHNI
Teplotu vody v líhni pomocí topného tělíska bychom měli udržovat mezi 25 - 31 st.C.

KRYT LÍHNĚ
Abychom zajistili dostatečnou vlhkost vzduchu, musí být akvárium až na malou mezeru zakryté. Dbejte na to, aby kapky vody sražené na víku nekapaly na vajíčka. Pokud by byla moc mokrá, mohla by odumřít.

MENŠÍ NÁDOBA NA VAJÍČKA
Dále si vezmeme druhou misku, kam umístíme vajíčka na podklad. Jako dobrý podklad pro misku s vajíčky se mi osvědčila rašelina. Ta i s vajíčky by se měla rosit tak, aby byla příjemně vlhká. V literatuře také doporučují modernější perlit či vermikulit. Mají velkou schopnost nasáknout značné množství vody a udržet ji v sobě po dlouhou dobu. Navíc díky svému anorganickému původu nejsou náchylné k plesnivění nebo rozkladu. ( Já jsem použila jako podklad jen rašelinu, a ta se mi osvědčila. Jiný podklad jsem nezkoušela ).

Miska se nesmí dotýkat vody pod ní, misku potavte na něco, aby byla ve větší výšce, než voda. Já jsem misky měla umístěné na filtrační pěně do akvárií, na proužkách.

 

                                Péče o vajíčka

DOBA INKUBACE K VYLÍHNUTÍ
Zdárný další vývoj embryí v oplozených vejcích závisí především na fyzickém stavu želvích rodičů. Zhruba 60 - 80, 90 dní po nakladení vajec můžeme počítat s líhnutím mláďat. Ovšem některá vajíčka mohou být opožděná, či vyžadují delší inkubaci, proto se doporučuje tyto vajíčka nechat v líhni déle, dokud se sama nevylíhnou. Čím nižší inkubační teplota, tím delší doba je potřeba k vylíhnutí mláďat.

Inkubační období závisí na teplotě. Při teplotě 26 - 30 st.C nastává líhnutí po 60 - 80 dnech.                                Líhnutí vajíček

JAKÁ JE DOBA LÍHNUTÍ?
Celý proces líhnutí trvá 1-3 dny. V této době je nerušíme.

POPIS SAMOTNÉHO LÍHNUTÍ
V době, kdy by se měli líhnout mláďátka, tak je potřeba, aby v misce, kde jsou celou dobu inkubace umístěny, aby miska byla umístěna do jejich už připraveného akvária - jesliček tak, aby až se vyklubají z vajíčka, aby sami mohli jít do vody.Po inkubační době se na vajíčku objeví první trhliny. Brzy začne mládě pracovat vaječným zoubkem, který zanedlouho po vylíhnutí zanikne, udělá dírku ve skořápce, a vystrční nos, a později hlavičku. Miminka často zůstávají uvnitř vajíčka ještě několik dnů poté, co skořápku otevřou. V té době se jim vyrovnává slabě prohnutý hřbetní štít a vstřebávají zbytky žloutkového vaku. Teprve pak opouštějí vejce. Želvičkám z vajíčka nepomáháme, neloupeme vajíčko, tím bychom želvu zabily! Akorát, když jim kousek odlouplé skořápky těsně přiléhá k nosánku, hrozí riziko, že se můžou udusit, tak jemně např. malými nůžkami ten kousek odstřihneme. Jinak celý proces líhnutí necháváme přírodě.

Ale jestliže po prvním narušení skořápky pohyb do 2 dnů ustane, pokusíme se opatrně pomoci mláďátkům ven.                             První dny života

V následujících dnech zmizí i zbytek žloutkového vaku na pupíku - je to jako hrášek maličký útvar, který želvy vstřebávají a první dny čerpají živiny ze žloutkového vaku, po vstřebání postupně začínají přijímat potravu. Ale mláďátku zkuste nabízet potravu hned druhý den. Některé želvičky projevují zájem o potravu ihned po narození, jiná až po několika dnech ( 2 - 3 dny ).

VYLÍHLÉ ŽELVIČKY
Právě vylíhlé želvičky jsou velice hezké, zářivě zbarvené, ale zároveň velice choulostivé. Nezůstávají pod vodou delší čas, jako jejich rodiče. Nikdy je nesmíme dát do nádrže k dospělými, protože by jim dospělé želvy mohli hodně ublížit, až usmrtit.

               Jesličky pro čerstvě vylíhlé želvičky

JAK JIM JESLIČKY ZAŘÍDIT
Vytvoříme pro právě vylíhlá želvátka jakési "jesličky" - malé akvárium s vodou hlubokou maximálně 4 cm ( já jsem dávala 3 cm ) a s plochými kameny, které budou těsně doléhat ke dnu a nepatrně vyčnívat na hladinu.
Každopádně je potřeba dávat velký pozor, a uzpůsobit jesličky tak, aby želvička nemohla někde uvíznout, zranit se, natlouct... ( Já jsem jim dávala tenké proužky modré filtrační pěny do filtrů ) Později jsem jim dávala kamenné misky dnem vzhůru tak, aby se vytvořila souš, či se vytvořil ostrůvek ve vodě. U druhých miminek jsem přidávala větší pěny.

TEPLOTA VODY
Zpočátku potřebují právě vylíhlé želvičky teplotu vody kolem 30 stupnů Celsia.

POZOR

Určitě si dejte velký pozor na topné tělísko, kterým přitápíte vodu miminkům, aby jste dosáhli požadované teploty! Dobře si zjistite, kolik Wattů má topítko, a do jaké teploty je schopna vodu vytopit. Maximální teplota vytopení by neměla dosahovat víc jak 32 stupnů, je to velmi malé množství vody, a při vyšších watech, které dokáží vodu vytopit na víc stupnů, než na 32, je velké riziko, že se voda vyhřeje moc a želvičku to zabije !!! Dále by topítko nemělo být v dosahu želvičky, aby se o něj nemohla spálit.

Topítko vypínáme vždy, když ho chceme vyndat z vody, a necháme chvíli vychladnout!!! Jinak by mohlo prasknout, a želvu usmrtit. V žádném případě nelijeme na horké topítko studenou vodu!!

KRYT V JESLIČKÁCH
Zprvu jsem jesličky překrývala skoro celé sklem, až na mezeru zhruba pět centimetrů.

JAK JESLIČKY ČISTIT
Vodu v akváriu jim měníme denně, za stejně teplou. Dobrou pomůckou nám bude teploměr, který změří teplotu ještě před vložením miminek do vody.

Mimořádnou péči jim je potřeba věnovat zejména v prvních týdnech života.


                                První týdny života

V prvních týdnech života mají želvičky měkký krunýř, a tak dbejte na to, aby se neporanila. Nezkoušejte prsty tvrdost krunýře želvičky, jinak můžete želvičce vážně ublížit! Krunýř je v tomto věku velmi citlivý a měkký.


                          Péče po 2-3 měsících věku

Asi po 2 - 3 měsících života jsem jim mezeru na větrání zvětšila na 10 cm. Na noc jsem želvárium přikrývala opět na 5 cm mezery. Také jsem jim stáhla teplotu vody na 28 stupnů Celsia.
                              3. rok života

V třetím roce života je rozeznatelné pohlaví:
SAMICE - hmotnost asi 800 - 950 g a délka 18 - 20 cm
SAMEC - hmotnost 400 g a délka 15 cm.


Růst do 3. roku je při všestranné péči velmi intenzivní.


                          Další roky života

Želvy, podobně jako ostatní plazi, rostou po celý život. Růst se po 3. roce života pozvolna zpomaluje.

Trachemys scripta elegans pohlavně dospívají v 5. roce života.                  Jak často krmit malé želvičky

Důležitou podmínkou jejich správného vývoje je dostatek vápníku, vitaminu A a D!!!

Do 1 ROKU
Podáváme potravu 1 - 2 x denně.

Při krmení podle doporučení v knihách a jiných zdrojích záleží, kolik potravy želvičce nabízíme. Pokud poslechneme, že máme krmit 1-2 x denně, je vhodné tedy krmit malé množství potravy. Pokud poslechneme, že máme krmit 1 x denně, krmíme menším množstvím potravy.


V 1-2 ROCÍCH

Já krmím po 2 dnech pauzy. Tzn. třetí den po krmení.

V 3 ROCÍCH A DÁLE

Krmím i dospělé želvy každý třetí den. Občas i čtvrtý den.

                     Krmení malých želviček

 

Zvláště v prvních dnech:

- Mražené DAFNIE


- Mražené PATENTKY ( Červené komáří larvy )


- Mražené KOMÁŘÍ LARVY ( Bílé )


= Mělo by se dát koupit ve Zverimexech.

Dále:

- Mražené GAMARUSY


- Sušené DAFNIE


- Sušené GAMARUSY


- Mražený TURTLE FOOD
( Složení: hovězí srdce, ryby a garnáti, listy čekanky, gammarus, vitamín A,B,D3. )


- Mražené MALÉ RYBKY
( Prodávají ve zverimexech. Ryby jsou celé, včetně kostí, které jsou dobré na pevný krunýř. Malé rybky mají želvy rádi. )


- Mražené MALÉ KREVETKY
( Prodávané ve zverimexech, krevety jsou malé velikosti a jsou celé, nevyloupané. Dexíkovi moc chutnají. )

- Mražené FILÉ

- Mražené KUŘECÍ MASO

- Mražená KUŘECÍ JÁTRA

- Mražené KREVETY

- GRANULE PRO MLÁĎATA s přidanými vitaminy
( Více informací o Granulích v odkazu OBCHOD )

                                 Nutné vitaminy

Dále je důležité 2x týdně posypat kousky potravy vitaminovým přípravkem, např. Vitamix Rep. Můžeme i posypat nastrouhanou pravou sépií, nebo přidávat malé kousky sépie do želvária, aby si želvička mohla ukusovat.

Zvláště v tak mladém věku je důležité nezapomínat na doplňování stravy vitaminy, protože my nedokážeme v umělém chovu napodobit tak pestrou stravu vodních želv, kterou mají ve svém přirozeném životním prostředí, a želva může jinak strádat, v nejhorším případě její zdravotní problémy mohou končit smrtí.

                               Péče o mláďata

Péče o rostoucí mláďata je velice podobná, jako u dospělých, popsaná v odkazu Želvárium.

HLOUBKA VODY
Hloubka vody se musí zvyšovat s růstem malé želvičky podle zásad - Hloubka vody v odkazu Želvárium. Je potřeba si dávat pozor na to, aby se želvička mohla otočit v případě převrácení na bříško, nejlépe, aby mohla v hloubce plavat, ze dna nebo z podvodního ostrůvku dosáhnout zadními nožkami na dno a tím se pohodlně nadechovat, a v noci aby měla možnost pohodlně odpočívat tak, aby si mohla kdykoli vystrčit hlavičku a nadechnout se ( jak ze dna, nebo z podvodního ostrůvku ).

TEPLOTA VODY
Teplota vody u želviček by se měla postupně snižovat od jesliček, kdy je teplota vody 30 stupnů, do jednoho roku na 27 stupnů Celsia. Do půl roku jsem postupne snižovala na 28 stupnů, po půl roce už měli 27 stupnů. V roce a půl může být teplota 26 stupnů. Postupně s ubývajícími roky života můžeme trochu snižovat teplotu vody.

OSTRŮVKY
Malé želvičky potřebují určitě ostrůvky, na které by pohodlně vylezly a mohli se slunit. Více také v odkazu Želvárium.

MOC HLUBOKÁ VODA?
Při velmi vysoké hloubce vody, neúměrné k velikosti želvičky, a nemožnosti odpočinku by se mohla želva vyčerpat a uhynout. Nutností je úměrná hloubka vody ( nejlépe taková, aby mohla želvička plavat a musíme dodržet pravidlo s ostrůvky ).

KRYT NA ŽELVÁRIUM
Kryt na želváriu by měl být stále z větší části, menší část by měla sloužit jako slunící část, nad ní zavěsit žárovku. Malé želvičky jsou náchylné na průvan, tak kontrolujem, zda nám želvičky nesípají, nepískají, jinak by se mezera na větrání ( slunění ), musela zmenšit. Samozřejmostí je nedávat akvárium s želvičkami do průvanu a k otevřeným oknům!

ZABEZPEČENÍ TOPÍTKA
Topítko zabezpečíme tak, aby aktivní želvičky topítko nemohli vystrčit a tím by prasklo!

FILTR
Filtr v prvních dnech života nepoužíváme, protože je hloubka vody velmi malá a filtr by nebyl ponořen.
Jak bude malá želvička růst, tak se bude zvyšovat hloubka vody, a pak budeme moci koupit malý filtr, který je vhodný do menší hloubky.
 

 zdroj:http://www.zelvici.azure.cz/mladata.html